Skip to content

Καλωσήλθατε

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ Θέρμης. Μέσα από τον ιστότοπό μας μπορείτε να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν την κατάρτιση στο ΙΕΚ Θέρμης, αλλά και γενικότερα για τον θεσμό της επαγγελματικής κατάρτισης.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2310489906, 2310461601, 2310462060
Email: iekthermis@sch.gr
Διεύθυνση: 14ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Η Τοποθεσία μας

2310489906, 2310461601, 2310462060 14ο χλμ Θεσ/κης-Περαίας iekthermis@sch.gr Ώρες Κοινού: 14:00-18:00

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικότητας “Στελεχός Διεθνούς Εμπορίου”

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών ή / και υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.
Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και τον συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή / και των εξωτερικών εταίρων.
Χάρη στην ανάλυση και ανασύνθεση των πληροφοριών που προβαίνει, δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος χώρου.

Καθήκον του είναι να είναι διαρκώς έτοιμος να συλλέξει πληροφορίες για τις αγορές προκειμένου να προετοιμάσει τις εμπορικές αποφάσεις.
Είναι υπεύθυνος για την αγορά και την πώληση, επεξεργάζεται προσαρμοσμένες προσφορές, διενεργεί πωλήσεις και συμμετέχει σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αγορών. Διασφαλίζει τη διοικητική και εμπορική παρακολούθηση των πωλήσεων και των αγορών και συντονίζει τις υπηρεσίες υποστήριξης και τους εξωτερικούς παροχείς. Ασκεί το σύνολο των καθηκόντων του σε πολυπολιτισμικό πλαίσιο.

Ο κάτοχος του διπλώματος «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» εκτελεί τα εξής:
• μελέτες και παρακολούθηση του εμπορικού χώρου
• εξαγωγικές πωλήσεις
• εισαγωγικές αγορές
• εκτέλεση διαδικαστικών ζητημάτων – επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων σε εισαγωγές και εξαγωγές
• συμπλήρωση εντύπων εισαγωγών και εξαγωγών
• συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης σε εσωτερικό και εξωτερικό
• διαχείριση σχέσεων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον
Τομείς Επαγγελματικής Αποκατάστασης:
• Τομέας Εμπορικών Εξαγωγών – Εισαγωγών
• Τομέας Πωλήσεων
• Εμπορικές Εταιρίες Διανομών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου
• Εταιρίες παροχής υπηρεσιών (μεταφορές, διαμετακομίσεις, τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες, εκτελωνιστικά γραφεία, forwarders)
• Εταιρίες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
• Οργανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τοπικοί οργανισμοί)
Main Project:
• Προσομοίωση Ηλεκτρονικών Διεθνών Συναλλαγών
• Marketing Plan Projects – Προσομοίωση Διαπραγματεύσεων
• Logistics & Management Case Studies level of 4 & 5 PL
• Δημιουργία Περιεχομένου Ψηφιακού Marketing
• Προσέγγιση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Foreign Direct Investments)
• Μελέτες Περιπτώσεων σε έντυπα εισαγωγών – εξαγωγών (Import-Export Documentation)
• Διερεύνηση ρόλου θεσμικών φορέων (Επιμελητήριων, Συνδέσμων, Φορέων) στις εξαγωγές
• Προσεγγίσεις Ανάλυσης και Καταγραφής Οικονομικών Τομέων Ξένων Αγορών βάσει οικονομικών και πολιτικών κριτηρίων (εκθέσεις Εμπορικών και Οικονομικών Αναλύσεων Πρεσβειών)
• Διερεύνηση του τρόπου προσέγγισης των προμηθευτών
• Ζητήματα Incoterms
• Προσέγγισης της Ασφάλισης των Εξαγωγικών Πιστώσεων
• Στοιχεία ενσωμάτωσης αναγκαιότητας ISO 28000
• Συμπλήρωση ειδικών φορτωτικών εγγράφων AWB, CMI, CMR, BOL

Δεξιότητες που θα αναπτύξουν οι καταρτιζόμενοι:
• Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
• Επικοινωνιακές ικανότητες μέσα και έξω από έναν οργανισμό
• Λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων
• Διοίκηση και ηγετικές ικανότητες
• Business Software
• Ικανότητα επικοινωνίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον
• Ικανότητα κατανόησης και προσέγγισης οικονομικών προβλημάτων
• Ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων που άπτονται διεθνών και διακρατικών σχέσεων σε θέματα εμπορίου

Ο κάτοχος του διπλώματος «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου», ανάλογα με την εμπειρία του, το μέγεθος της επιχείρησης και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται, έχει πρόσβαση σε πολλά επίπεδα ευθυνών. Επομένως, μπορεί να απασχοληθεί στις εξής θέσεις εργασίας (μη εξαντλητικός κατάλογος):

A. Στο πλαίσιο μιας πρώτης ένταξης στον επαγγελματικό χώρο: – Βοηθός Τομέα Εμπορικών Εξαγωγών – Βοηθός Τομέα Εισαγωγών – Βοηθός Διαμετακομιστικού Εμπορίου – Βοηθός Υπευθύνου Ζώνης – Βοηθός Προϊσταμένου Παραγωγής – Βοηθός Διαχείρισης Πωλήσεων – Βοηθός Διεθνών Πωλήσεων

B. Μετά από μια πρώτη επαγγελματική εμπειρία: – Υπάλληλος Τομέα Εμπορικών Εξαγωγών – Υπεύθυνος Διεθνών Αποστολών – Υπεύθυνος Ζώνης – Προϊστάμενος Παραγωγής – Υπεύθυνος Διαχείρισης Πωλήσεων – Υπεύθυνος Διεθνών Αγορών – Πράκτορας Εμπορικής Ανάπτυξης – Υπεύθυνος Πελατείας

Το επάγγελμα αυτό ασκείται κυρίως σε σχέση με μια πελατεία επαγγελματιών των εξής τομέων:
– Εμπορικές εταιρείες (εταιρείες εισαγωγών-εξαγωγών, διανομείς, εταιρείες χονδρικής…), συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου. – Κάθε βιομηχανική και εμπορική επιχείρηση και κυρίως επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους.
– Παροχείς υπηρεσιών (μεταφορές, διαμετακομίσεις, τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες…).
– Οργανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τοπικοί οργανισμοί).
– Εταιρείες παροχής υπηρεσιών συνοδείας στο εξωτερικό.

Η θέση του κατόχου του διπλώματος «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ποικίλλει ανάλογα με τις δομές και τα καθήκοντα του εργοδοτικού οργανισμού:
– στο πλαίσιο μιας μικρομεσαίας επιχείρησης που δεν δραστηριοποιείται στον τομέα των εξαγωγών, εξαρτάται άμεσα από τον προϊστάμενο της επιχείρησης ή τον υπεύθυνο εμπορικού τομέα.

– στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα των εξαγωγών, ανάλογα με την περίπτωση, εξαρτάται από τον υπεύθυνο εξαγωγών, τον υπεύθυνο ζώνης, τον υπεύθυνο μάρκετινγκ ή/ και τον υπεύθυνο εμπορικού τομέα τον υπεύθυνο αγορών, τον υπεύθυνο διαχείρισης πωλήσεων
– στο πλαίσιο ενός οργανισμού υποστήριξης διεθνούς ανάπτυξης ή ενός παροχέα υπηρεσιών, εξαρτάται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης υπηρεσίας.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι τροποποιήσεις αυτού του περιβάλλοντος, σημαντικές την τελευταία δεκαετία, γνωρίζουν σήμερα έντονη επιτάχυνση υπό την επιρροή διαφόρων παραγόντων:

– η συνεχής ενσωμάτωση νέων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί νέες προοπτικές στις εμπορικές και εργασιακές σχέσεις στο πλαίσιο ενός διευρυμένου ανταγωνισμού
– η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη, προσεγγίζοντας τους παράγοντες του διεθνούς εμπορίου, απαιτεί νέες δεξιότητες και προϋποθέτει αυξημένα προσόντα, κυρίως στον τομέα των ανταλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα
– η τροποποίηση των ανταλλαγών συνεπάγεται βαθιές αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη αυτή αυξάνει την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των εργασιών στο χώρο του διεθνούς εμπορίου, απαιτεί καλή γνώση ξένων γλωσσών και παρέχει νέες δυνατότητες που διευκολύνουν την επαγγελματική ενσωμάτωση και κινητικότητα.
Όλες αυτές οι αλλαγές απαιτούν συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων του κατόχου του διπλώματος «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» και συντήρηση των δεξιοτήτων του.

Ο κάτοχος του διπλώματος «Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου» ασκεί τις δραστηριότητές του σε σχέση με τους εξής:
– τη διεθνή πελατεία (τρέχουσα και πιθανή) της επιχείρησης,
– τους ξένους προμηθευτές (τρέχοντες και πιθανούς),
– τους παροχείς υπηρεσιών (τρέχοντες και πιθανούς) που δρουν στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων.

Η δραστηριότητα αυτή προϋποθέτει: – καλή γνώση ξένων γλωσσών – άνοιγμα προς τη διαπολιτισμικότητα – μόνιμη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας – μετακινήσεις στο εξωτερικό – τήρηση της νομοθεσίας, των κανόνων της ηθικής και της δεοντολoγίας.

Ο ολοκληρωμένος οδηγός κατάρτισης αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Τα μαθήματα που διδάσκονται στα 4 εξάμηνα είναι τα παρακάτω:
A EΞΑΜΗΝΟ
1 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ
2 ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3 ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α
6 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Β
7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Β EΞΑΜΗΝΟ
1 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ
2 ΔΙΕΘΝΗ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3 ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
5 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α
6 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Β
7 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Γ EΞΑΜΗΝΟ
1 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4 ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
5 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
7 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α
8 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Β

Δ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
6 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Α
7 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Β

ίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών ή/ και υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/ και των εξωτερικών εταίρων. Χάρη στην ανάλυση και ανασύνθεση των πληροφοριών που προβαίνει, δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος χώρου.

O κάτοχος του διπλώματος “Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου” εκτελεί τα εξής:
• μελέτες και παρακολούθηση του εμπορικού χώρου
• εξαγωγικές πωλήσεις
• εισαγωγικές αγορές
• συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης σε εσωτερικό και εξωτερικό
• διαχείριση σχέσεων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Τομείς Επαγγελματικής Αποκατάστασης:
• Τομέας Εμπορικών Εξαγωγών – Εισαγωγών
• Τομέας Πωλήσεων
• Εμπορικές εταιρείες Διανομών και Ηλεκτρονικού εμπορίου.
• Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (μεταφορές, διαμετακομίσεις, τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες).
• Εταιρείες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
• Οργανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τοπικοί οργανισμοί)

Back To Top